Totalentreprenad Stockholm bild på Lewens team

Om oss

Lewéns Totalentreprenör AB grundades 1994

Sedan starten har verksamheten utvecklats och målen breddats till att nu vara ett totalentreprenads-företag som är aktivt i Stockholm och Roslagen. Vi utför byggprojekt och våra uppdragsgivare är både privatpersoner och företag.

Vi söker långsiktiga samarbetspartners och strävar efter att ha samtliga yrkesgrupper anställda i företaget. Företaget består idag av över 40 personer med stor kunskap inom byggnation.Våra snickare, målare, mattläggare och plattsättare samt personer inom puts och mur skapar en enkel och välmående byggprocess. Detta når vi tack vare ett gott samarbete och snabba beslutsvägar mellan yrkesgrupperna.
​​​​​​​
Huvudkontoret ligger i Täby. Våra medarbetare och arbetsledning är mobil, anpassningsbar och positionerad även i närliggande kommuner. Det ger oss god räckvidd över Stockholm och hela Roslagen.Lewéns Totalentreprenör AB är medlem i Byggföretagen och är BF9K-certifierat, med det får våra kunder en bekräftelse på att vi som entreprenör har ett fungerande ledningssystem som ökar effektiviteten i verksamheten och kvaliteten på arbetet som utförs. Vi arbetar aktivt för en minskad negativ arbetsmiljö och miljöpåverkan.

Totalentreprenad Stockholm bild på två anställda som äter